Daily Archives: May 31, 2012

Quyên góp đồ dùng cũ

Có những thứ không dùng đến mà bạn không muốn vứt đi? Bạn muốn giúp đỡ những trẻ em nghèo, những gia đình còn khó khăn? Hãy tập hợp những đồ dùng (cũ hoặc mới) mà bạn không dùng tới nữa và … Continue reading

Posted in 4. Chia sẻ | Tagged , | 5 Comments