Monthly Archives: May 2012

Báo cáo tài chính Quỹ (thời điểm 4/5/2012)

Posted in 5. Danh sách nhà tài trợ và báo cáo tài chính | Tagged | Leave a comment

Những ước mơ dang dở

Bé Tình (ngoài cùng bên trái) cùng bố, anh trai và em thứ ba Ở tuổi lên chín, trong một gia đình có sáu người, lẽ ra Tình đã phải được sống trong tình thương trọn vẹn. Nhưng quanh em … Continue reading

Posted in [08-QB] Bé Tình, 1. Những câu chuyện nhỏ của con | Tagged | 4 Comments