Daily Archives: January 9, 2013

Báo cáo tài chính Quỹ (thời điểm 8/1/2013)

Posted in 5. Danh sách nhà tài trợ và báo cáo tài chính | Tagged | Leave a comment

Về thăm lại gia đình bà cháu bé Huỳnh & Chương

Những ngày cuối năm, cho dù công việc có bận rộn, chúng tôi vẫn không thôi nhớ đến 3 bà cháu bé Huỳnh và bé Chương mà VKAN đã có dịp tới thăm không lâu. Quay lại thăm gia đình, chúng tôi … Continue reading

Posted in [15-QN] Bé Huỳnh và Chương, 1. Những câu chuyện nhỏ của con | Tagged | 2 Comments