Daily Archives: October 10, 2013

Nhóm Nhân Ái đến với Tả Nhìu (Hà Giang)

Xuất phát lúc 5h30 tại công viên Hòa Bình, 5 chiếc oto 7 chỗ cùng 16 người và đồ quyên góp cho các cháu bắt đầu cuộc hành trình đến với các em nhỏ và gia đình khó khăn của … Continue reading

Posted in 3. Nhịp cầu yêu thương | Tagged , , | 2 Comments