Daily Archives: October 17, 2013

Bò nái sinh sản – Niềm vui bất ngờ

…09h30’ đang hăng say đọc tài liệu, điện thoại thoại đổ chuông, số lạ chưa nghe vội, bụng bảo dạ đợi hết chuông sẽ gọi lại. Chưa kịp gọi lại thì lại nhận được cuộc gọi tiếp theo, thần hồn … Continue reading

Posted in 2. Những gì chúng tôi đang làm, Bò cái sinh sản | Tagged , , | 16 Comments