Daily Archives: October 23, 2013

Những hộ gia đình tiếp theo của “Bò nái sinh sản”

Nhằm chuẩn bị tốt cho việc mở rộng mô hình và gây quỹ, nhóm VKAN đã cùng với cộng đồng thôn Nhù Cú Ha rà soát lại những hộ nghèo trong thôn chưa có bò và mong muốn được tham … Continue reading

Posted in 2. Những gì chúng tôi đang làm, Bò cái sinh sản | Tagged , , | 7 Comments

Mô hình “Bò nái sinh sản quay vòng” – Những hiệu quả ban đầu sau 1 năm thực hiện

Mô hình “Bò nái sinh sản quay vòng” được hình thành từ tâm huyết và sự quyết  tâm của anh chị em VKAN từ năm 2012 sau những chuyến công tác tại huyện Mèo Vạc – tỉnh Hà Giang. Đây … Continue reading

Posted in 2. Những gì chúng tôi đang làm, Bò cái sinh sản | Tagged , , | 4 Comments