Category Archives: 10.000 liều thuốc tẩy giun

Vì sức khỏe cộng đồng – Thuốc tẩy giun cho trẻ em nghèo

Tháng 6/2014, Quỹ Vui Khỏe Ấm No đã triển khai chương trình hỗ trợ 500 viên thuốc xổ giun cho trẻ em nghèo và một số phụ nữ tại xã A Túc và xã Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị. Với … Continue reading

Posted in 10.000 liều thuốc tẩy giun, 2. Những gì chúng tôi đang làm | Tagged , | Leave a comment

Thuốc xổ giun đến với trẻ vùng cao tại Quảng Bình

 Sau khi nhận được thuốc sổ giun hỗ trợ từ chương trình Vui – Khỏe – Ấm – No. Đội công tác của Quỹ ở Quảng Bình đã phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng huyện Minh Hóa và Lệ … Continue reading

Posted in 10.000 liều thuốc tẩy giun | Tagged , | Leave a comment

Cố gắng 10,000 liều thuốc tẩy giun cho các cháu

Với kinh nghiệm tiếp xúc nhiều với trẻ nhỏ tại điểm dự án, chị Lê Thị Bích Hạnh – Phụ trách chương trình giáo dục mầm non và tiểu học của Plan và chị gái của chị Hạnh công tác tại … Continue reading

Posted in 10.000 liều thuốc tẩy giun, 2. Những gì chúng tôi đang làm | Tagged , , | 1 Comment