Tag Archives: hà thị già

Dự án Bò cái sinh sản: Bò đã về với Nhù Cú Ha

Trong 2 ngày cuối tuần vừa rồi, cả 4 hộ còn lại trong dự án Bò cái sinh sản đã sắm được bò tại trung tâm Mèo Vạc và bò đã theo các hộ về với Nhù Cú Ha. Vui-Khỏe-Ấm-No … Continue reading

Posted in Bò cái sinh sản | Tagged , , , , | 5 Comments