Tag Archives: lân

Tuổi thơ của Lân

Luôn tay luôn chân thực hiện một cách thành thạo các công việc trong gia đình đối với lứa tuổi của Lân là ấn tượng đầu tiên của tôi với em. Em nhỏ nhắn, gương mặt hơi xương và đen … Continue reading

Posted in [10-QB] Tuổi thơ của Lân | Tagged , | 3 Comments