Tag Archives: năm học mới

*UPDATE* Đăng kí nhận đồ dùng học tập cho năm học mới (4/2012)

Hôm nay ngày 10/4/2012, chúng tôi kiểm kho và dọn kho để chuẩn bị tiếp nhận cho những lô hàng viện trợ tới đây. Hiện tại số vở và bút còn lại như sau. Thiết nghĩ số vở và bút … Continue reading

Posted in 2. Những gì chúng tôi đang làm, Đồ dùng học tập | Tagged , | 12 Comments