Monthly Archives: April 2014

Báo cáo tài chính Quỹ thời điểm 29/4/2014

Posted in 5. Danh sách nhà tài trợ và báo cáo tài chính | Tagged | Leave a comment

Thương em bé nhỏ – Update #2

Xin cám ơn các anh chị em đồng hành VKAN đã hỗ trợ cháu Hoàng. Cho đến hôm nay cháu Hoàng đã nhận đủ tất cả các sự hỗ trợ của anh chị em trong VKAN. Cháu đã có nhiều … Continue reading

Posted in [26-QN] Bé Hoàng, 1. Những câu chuyện nhỏ của con | Tagged , | Leave a comment