Monthly Archives: February 2015

Báo cáo tài chính Quỹ (giai đoạn tháng 4-12/2014)

Posted in 5. Danh sách nhà tài trợ và báo cáo tài chính | Tagged | Leave a comment

Em Được và căn bệnh máu trắng: Niềm tin cho em

Một cuộc sống hạnh phúc, một sức khỏe tốt, một con đường thành đạt trong học tập và công việc sau này là những gì mà thượng đế ban cho mỗi con người; nhưng đối với em Hồ Văn Được … Continue reading

Posted in [34-QT] Em Được và bệnh máu trắng, 1. Những câu chuyện nhỏ của con | Tagged , , | 1 Comment