Category Archives: [30-QT] Chị Hoa và người chồng thương tật

Dấu chân người mẹ

Là một tình nguyện viên năng nỗ, nhiệt tình của Tổ chức Plan tại địa bàn 1 xã miền núi Quảng Trị và là người tích cực tham gia vào các hoạt động của thôn, xã, chị Hồ Thị Hoa … Continue reading

Posted in [30-QT] Chị Hoa và người chồng thương tật, 1. Những câu chuyện nhỏ của con, 4. Chia sẻ | Tagged , | Leave a comment