Category Archives: [03-QB] Mẹt và ước mơ Đại học

Mẹt và ước mơ vào Đại học

 “Nếu giờ con đỗ Đại học, chắc con cũng không theo được đâu. Một mình mẹ con lao động quần quật cũng chỉ đủ tiền nuôi hai chị em con. Em gái con còn nhỏ quá., chả đỡ đần gì … Continue reading

Posted in [03-QB] Mẹt và ước mơ Đại học, 1. Những câu chuyện nhỏ của con | 7 Comments