Liên hệ

Các anh chị và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy liên lạc với các thành viên thường trực của Quỹ: Phạm Thu Ba, Nguyễn Thanh Thủy, Trần Thu Quỳnh cùng đồng nghiệp và bè bạn ở Quỹ Vui-Khỏe-Ấm-No tại địa chỉ :

Quỹ Vui – Khỏe – Ấm – No

Email: vuikhoeamno@yahoo.com

Liên hệ đóng góp:
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Mobile: 0915 342 385
Số tài khoản: 108 2005 738 1014
Ngân hàng Kĩ thương – Techcombank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *