Monthly Archives: December 2017

Báo cáo tài chính Quỹ (giai đoạn tháng 7-12/2017)

Posted in 5. Danh sách nhà tài trợ và báo cáo tài chính | Tagged | Leave a comment

Những thay đổi tích cực trong cuộc sống gia đình anh Viên

Chiếc bàn anh Viên mới đóng cho ba cô con gái nhỏ Khi chúng tôi tới thăm gia đình anh Viên, anh đang xách chiếc túi vải đựng măng sau buổi đi làm gỗ về. Đây là măng anh tranh … Continue reading

Posted in [20-TN] Anh Viên và 3 con gái, 4. Chia sẻ | Tagged , , | 1 Comment