Báo cáo Tài chính quỹ Vui khỏe Ấm no năm 2020

  1. Tổng thu năm 2020: 154,337,000vnd
  2. Tổng chi năm 2020: 177,846,500vnd

Tổng thu tích lũy: 1,877,055,900vnd

Tổng chi tích lũy: 1,780,325,600vnd

Số dư: 96,730,300vnd, bao gồm 22,800,000vnd do PUs gây quỹ và tự quản lý

Số dư thực tế: 73,930,300vnd

 

Các hoạt động chính

  1. Hỗ trợ trẻ khám và điều trị các bệnh hiểm nghèo
  2. Hỗ trợ vật nuôi (bò) phát triển kinh tế
  3. Áo ấm và dép tổ ong
  4. Đan áo và mũ len cho trẻ tiểu học và mầm non

This entry was posted in 4. Chia sẻ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *